Konsultacje psychologiczne

Spotkania mające na celu pomoc w określeniu trudności klienta i zastanowienia się nad możliwymi formami pomocy psychologicznej. Nie są psychoterapią ale mogą stanowić punkt wyjścia rozpoczęcia terapii własnej.

Psychoterapia indywidualna

Spotkania terapeutyczne dla osób dorosłych oraz młodzieży. Psychoterapia jest formą leczenia umożliwiającą poprawę w codziennym funkcjonowaniu, ustąpieniu określonych objawów i cierpienia oraz lepszego poznania siebie, swoich emocji, myśli i zachowań. Oparta jest na szczególnej relacji pomiędzy osobą decydującą się na psychoterapię i psychoterapeutą. Oferuję pomoc w zakresie: depresji, przeżywania kryzysu emocjonalnego, problemów na tle nerwicowym, zaburzeń lękowych i fobii, trudności w relacjach międzyludzkich, poczuciu niskiej wartości, potrzeby samorozwoju, problemu niepłodności, żałoby i straty, traumy, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych.

Psychoterapia rodzin

Spotkania odbywają się w nurcie systemowym, w którym rodzina rozumiana jest jako sieć szczególnych więzi oddziaływujących na siebie. Każdy członek rodziny jest tak samo ważny i wpływający na pozostałą część rodziny. Tego typu terapia ma na celu zrozumienie i dostrzeżenie natury relacji rodzinnych, określeniu granic, uświadomienia ograniczeń oraz możliwości pracy nad odkrywaniem siły danej rodziny pomocnej w rozwiązywaniu konfliktów i problemów.

Wizyty domowe

W przypadku, gdy z powodu stanu zdrowia lub innych okoliczności spotkania w gabinecie nie są możliwe, oferuję pomoc psychologiczną w miejscu zamieszkania klienta.

Psycholog Żory Rybnik – Psychoterapeuta

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ukończyłam czteroletni całościowy kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz kurs terapii Gestalt w Instytucie Gestalt Krakowie.

Praktykę zawodową zdobywałam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „Syriusz” w Żorach (terapia dzieci i młodzieży, terapia rodzin), na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Gliwicach (terapia osób dorosłych), Środowiskowym Domu Samopomocy Cogito Noster dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi w Rybniku.

Korzystam z regularnych superwizji swojej pracy u rekomendowanych przez PTP superwizorów.

Przestrzegam zasad kodeksu etyczno-zawodowego. Ważne dla mnie jest stworzenie warunków życzliwej i bezpiecznej atmosfery i dbanie o komfort psychiczny klienta. Zapewniam dyskrecję i anonimowość.

Psycholog Żory Rybnik, psychoterapeuta
zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy bądź Facebooka